Om World Fusion Collective

World Fusion Collective är en ideell förening med sin bas i Göteborg. Den startades i december 2008 av sex ungdomar från Musik i Västs världsmusik-projekt World Wide Orchestra, samt med hjälp av Vanessa Labanino – producent på dåvarande Musik i Väst.

World Fusion Collective är ett forum för unga folk- och världsmusiker och består av både enskilda musiker och band. Vi verkar för en bredare kulturscen  genom att genomföra olika former av projekt, tex. workshops, konserter och festivaler, här i Sverige och internationellt.